CYTATY CZASU I PAMIĘCI OBIEKTY INTERMEDIALNE

CYTATY CZASU I PAMIĘCI. OBIEKTY INTERMEDIALNE.
Marek Lalko
6-24.07.2020

Fundacja Salony, ul. Fabryczna 13b, Zielona Góra

Wystawa doktorska pt. „Cytaty czasu i pamięci. Obiekty intermedialne” postępowanie doktorskie prowadzone na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Zestaw prac stanowiących część artystyczną rozprawy doktorskiej tworzą obiekty i instalacja o charakterze intermedialnym, które stanowią autorską wypowiedź dotyczącą wielowątkowych rozważań na temat pamięci obrazu fotograficznego i jego wiwisekcji. Prace składające się na wystawę zainicjowane zostały historią rodzinną, są wizualną podróżą w meandry – również techniczne – opowiadania o interferencji czasu i pamięci. Penetrują one konsekwencje różnych poziomów obserwacji procesu wizualizacji obrazu w skali mikro i makro. Te formy opowieści realizują się w postaci obiektów, wideo, fotografii czy znalezionych przedmiotów.

Marek Lalko_rozprawa_doktorska – Aneks- prace wchodzace skład wystawy

Projekcje wideo